Skip Content
U.S. Flag
  
  

Sam Houston (D/Am-TX)


Sam Houston

credit: United States Senate Commission on Art