Skip Content
U.S. Flag
  
  

1890 Senate Chamber


1890 Senate Chamber
Postcard of 1890 Senate Chamber
credit: U.S. Senate Historical Office