Skip Content
U.S. Flag
  
  

Hiram Revels (R-MS)


Photograph of Senator Hiram Revels
Hiram Revels (R-MS)
credit: U.S. Senate Historical Office